วันถัดมาไป book and bed ถ่ายรูปมาทำงาน
อีก2วันอยู่บ้านทั้งวัน ออกไปแค่กินข้าว โอนไฟล์รูปจากฮารดดิสเก่าที่พังมาแยกแยะลงตามหน้า รูปจากสี่ห้าปีเลยใช้เวลาสองวันได้
วันนี้ออกไปถ่ายของขาดที่โอโมเตะซันโดกับอากิบะ

เหลือวันหยุดอีกครึ่งนึง

Advertisements