ดีไซน์ของร้านshake shack ออกแบบโดยPaula Scheแห่งPentagram
คลีน โมเดิร์น ฮิปสเตอร์

http://new.pentagram.com/2015/02/shake-shack-branding-a-better-burger/

Advertisements