เจออะไรวันนั้นน่าสนใจจะเอามาลงแยกไว้ดีกว่า เป็นหมวดหมู่ดี

จอที่Times Squareข้างล่างนั่น ตอนเปิดตัวก็เป็นงานของ universal everything
อลังจริง

www.universaleverything.com

Advertisements