ศิลปะที่มาเป็นเซ็ต เพิ่งรู้ว่ามี
หนังเก่าของ Kon Ichikawa
pizzicato 5 ให้นักแสดงมาพูดถึงหนังแล้วเอาไปทำเป็นเพลง Porno 3003
โปสเตอร์ก็น่าจะเป็น groovisions ทำนะ

Advertisements