ตั้งคอมโพสในตู้เสื้อผ้าเพราะโต๊ะเก็บไปแล้ว
อยู่มาสองปีเต็มๆ
บ๊ายบาย

Advertisements