วันสุดท้ายก่อนกลับเป้าหมายคือ
Aomori Contemporary Art Center ของอันโดะ
ปรากฏว่าไต้ฝุ่นมาถึงพอดี ขอบคุณมาก
แต่ก็ยังอุตส่าห์ฝ่าพายุเดินเข้าป่าไป ร่มแทบจะไม่มีประโยชน์
ไม่มีแรงจะสัมผัสความงามแล้ว ก็เลยกดๆๆแล้วก็หนีเข้าเมืองเลย
ตลกดี คนอื่นเขาไปสัมผัสการหน่วงเวลาต่างๆนาๆของอันโดะ
แต่พวกเราวิ่งไปวิ่งกลับ ยิ่งกว่าทัวร์ชะโงก
ถ้ามีโอกาสก็น่ากลับไปอีกสักครั้ง

h07
h08
h09

Advertisements