จริงๆจะมีเพลงนะ เปิดกันเองละกัน
http://www.uniqlo.com/calendar/

Advertisements