fff

เพิ่งรู้ว่ามี เรื่องสั้นของFujiko F. Fujio ถูกเลือกเอามาทำเป็นละครสั้นๆลงช่องwowow ในชื่อ Fujiko F. Fujio no Parallel Space รวมขายเป็นbox set พร้อมหนังสือการ์ตูน ถ้าลองหาดูในโลกออนไลน์ มีคนปล่อยของอยู่ประปราย แต่อยากได้เก็บจัง จะมีใครเอาไปทำขายที่ไทยไหมนะ

fff2

http://www.wowow.co.jp/drama/fujikof/

Advertisements