โอตากุทั้งหลายคงมีเฮ
หลอนๆ แต่ก็เห็นภาพอนาคตแบบในเรื่องplutoแล้ว
ก่อนที่เรามีps3เล่น เราก็เล่นอาตาริกันมาก่อนใช่ไหม

Advertisements