ผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับgroovisions
ในการให้ความรู้เรื่องวิกฤติอาหารในญี่ปุ่น

อยากรู้สถานการณ์ในบ้านเราเหมือนกันแฮะ น่ากลัวจริง

Advertisements