จาก Gary Hustwit เจ้าเดิมที่ทำ helvetica
จังหวะ ลีลา สำเนียง เหมือนเดิมเด๊ะ!
แปลว่าน่าจะดี