เหล่านี้คือโปสเตอร์ที่เห็นในตึก ช่วงนี้มีงานแสดงของคลาสที่เรียนกับอาจารย์ซาโต้โคอิจิ
ขนกันมาทั้งปีสามปีสี่ปริญญาเอก เลยเดินกดไปเรื่อยจนถึงของจริงที่แปะอยู่ชั้นสาม
อันไหนโปร อันไหนสมัครเล่น เดากันเอง

Advertisements