แคมเปญช่วยโลกร้อนจากโรงแรม Hans Brinker
KesselsKramer เจ้าเก่า
อย่างนี้เรียกว่าเข้าทางตีน

http://www.hans-brinker.com/