glico.jpg

ช่วงนี้กูลิโกะออกซีรี่ส์แพกเกจเก่าเก๋ามาให้แฟนๆสะสม
ป้ายเขียนแปะว่าสินค้าออกใหม่แต่ดูเป็นมุมค้างสต๊อกไปเลย
ขนาดโลโก้ยังพิมพ์เลือนๆตามเทคโนโลยีสมัยนั้น
มีตารางและประวัติด้านหลังด้วย เข้าท่าๆ

Advertisements