แปลว่าจะได้อยู่เขียนblogที่นี่อีกสองปี และแปลว่าอาจารย์ที่นี่อยากลองของแปลก
ท่าทางแกจะต้องการความหลากหลายทางชีวภาพ (อาจจะเบื่อเกาหลี 555)
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจครับ

เกือบไปแล้วๆ เฮ้อ! วู้! เย้! โย่! ก๊า!
ไปฉลองก่อนล่ะ

Advertisements