present.jpg

ผักชีโรยหน้าสอนหนังสือสังฆราชหวังน้ำบ่อหน้าดินพอกหางหมูเข็นครกขึ้นภูเขากว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ปั้นน้ำเป็นตัวมะพร้าวห้าวมาขายสวนไม่เห็นน้ำตัดกระบอกไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้ย้อมแมวขายรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา

ไปล่ะ เอาให้ขาหักกันไปข้าง

Advertisements