อะโห ช่วงนี้เป็นอะไร เจอแต่คนดัง
คราวนี้ใช่ชัวร์ๆ มากับคณะทัวร์หกเจ็ดคน ไกด์ก็กะลังแนะนำอยู่หน้าomotesando hills
แก่แล้วเหมือนกันนะ แต่ยูนว่ายังเท่อยู่

また有名人会った。今回はomotesando hillsの前に。

Advertisements