ตามสัญญา เปิดดิกแปลมาให้อ่านกัน
อ่านเรียงลงไปแต่อ่านกลับข้างแบบญี่ปุ่นนะ

pingpong1.gif

pingpong2.gif

pingpong3.gif

pingpong4.gif

pingpong5.gif

pingpong6.gif

pingpong7.gif

pingpong8.gif

pingpong9.gif

pingpong10.gif

จบแล้น

สำหรับผมและเพื่อนgoodcitizenแล้ว การ์ตูนของมิโนรุ ฟุรุยะคือหนังของวู้ดดี้อัลเลน
อ่านซำ้จนแทบจะท่องประโยคสนทนาของตัวละครในเรื่องได้
สำหรับคนที่ไม่รู้จัก อยากอ่านหาอ่านในเมืองไทยได้สามสี่เรื่อง
ที่เจ๋งที่สุดคือ”จะเอาอะไรกับผม”ของเนชั่น สำนวนแปลพี่นพนี่
มาเรียนภาษาญี่ปุ่นอ่านต้นฉบับแล้วถึงรู้ว่าคนแปลนี่เทพมากๆ

Advertisements