อยู่ในเมืองแห่งตึกทั้งที ต้องวาดตึกเล่น
ปั้นอยู่ทั้งคืน ได้แค่นี้เอง
ทำไปเรื่อยๆคงหาทางสวยได้เองล่ะน่า

Advertisements